Manuál pro obchody Rocketoo

Doklady

V této části můžete upravit nastavení dokladů (počítání dokladů a tvar čísla). 

Objednávky
  • začít od -  jestli se jedná o nový e-shop, začněte počítat od 1. Jestli například přecházíte z jiného e-shopového řešení a chcete pokračovat v počítání objednávek, vepište příslušné číslo, které aktuálně máte. 
  • maska čísla -  zde můžete nastavit jak bude vypadat tvar čísla na objednávce, jestli je nastavený tvar YYYYNNNNNN (vaše první objednávka bude zapsáná 2017000001, druhá objednávka 2017000002 atd.). 

NASTAVENÍ POČÍTÁNÍ A MASKY ČÍSLA SE PROVÁDÍ STEJNÝM ZPŮSOBEM I U OSTATNÍCH DOKLADŮ (daňové doklady, dobropisy, dodací listy)

Daňové doklady

V této části můžete také nastavit sjednocení VS s objednávkou a s číslem dokladu.

Výchozí nastavení
  • Zde můžete nastavit konstantní symbol, specifický symbol, způsob platby a splatnost jako výchozí nastavení, které se budou v každé objednávce nebo v každém dokladě zobrazovat dle tohoto výchozího nastavení (jestli v tomhle nastavení zvolíte způsob platby, například “převodem” tak se vám na fakturu, která bude zadávaná do systému, automaticky zobrazí platba převodem).
  • Jestli pro konkrétní objednávku budete chtít změnit třeba způsob platby nebo splatnost, můžete to jednoduše přepsat v konkrétní objednávce zákazníka (nemusíte měnit toto nastavení).
  • Zapnutím QR kódu povolíte platbu faktury QR kódem.
Výchozí nastavení
Logo a razítko společnosti
  • Dále můžete na své doklady nahrát logo a razítko společnosti. 

  • Logo můžete posouvat dle počtů pixelů na ose x a y. 

Zobrazení loga a razítka společnosti na objednávce
  • Informace v levé části objednávky se zobrazují na základe nastavení fakturačních údajů.

  • Informace v pravé části objednávky jsou informace zákazníka, který je sám vyplnil při registraci (nebo zadávání objednávky) a nebo jste je vyplnili při manuální tvorbě objednávky pro zákazníka.