Manuál pro obchody Rocketoo

Šablony zpráv

V této sekci tvoříte šablony zprav, které pak můžete použit při tvorbě faktur, dobropisů nebo dodacích listů, jako informační zprávu pro zákazníky (například o změnách ve faktuře nebo jenom upozornění o tvorbě dobropisu apod.)

Faktury
 • Zde můžete vytvořit šablony zpráv pro faktury (například po vytvoření faktury můžete odeslat zprávu o vystavení faktury, nebo při změně údajů na faktuře apod.).
 • Šablon si můžete vytvořit několik, dle vašich požadavků.
 • Klikněte na "Vytvořit šablonu zprávy".
Vytvoření šablony zprávy
Úprava šablony zprávy k faktuře
 • Předmět vyplňte tak, jako když vyplňujete předmět v klasickém e-mailu.

 • Šablonu zprávy pište pomoci proměnných (v spodní části), aby se vždy v šabloně měnily údaje dle konkrétního zákazníka.

 • Proměnnou přetáhnete do vhodné části textu zprávy.

 • Příklad: Dobrý den,  {{ customer_first_name }} {{ customer_last_name }} - proměnná. 

 • Zobrazí se vám vždy jméno a příjmení daného zákazníka.

 • Podívejte se na Obrázek 1 a pak na náhled obrázku 2. 

Obr.1 Úprava šablony zprávy k faktuře
Obr.2 Zobrazení šablony zprávy k faktuře pro konkrétního zákazníka
 • Takhle vytvořenou šablonu zprávy k faktuře můžete využít při odeslání faktury. 
 • Odeslání faktury se provádí v nastavení objednávek v části daňové doklady.


Dobropisy
 • Zde můžete vytvořit šablony zpráv pro dobropisy (dobropis se vytváří ke faktuře, snižuje původní fakturovanou cenu a můžete ho vystavit například při vrácení výrobku). 
 • Šablonu zprávy můžete zaslat třeba jako informaci o odeslání dobropisu k faktuře.
 • Šablon si můžete vytvořit několik, dle vašich požadavků.
 • Klikněte na "Vytvořit šablonu zprávy".
Vytvoření šablony zprávy k dobropisu
Úprava šablony zprávy k dobropisu
 • Předmět vyplňte tak, jako když vyplňujete předmět v klasickém e-mailu.

 • Šablonu zprávy pište pomoci proměnných (v spodní části), aby se vždy v šabloně měnily údaje dle konkrétního zákazníka. 

 • Proměnné můžete zadat i do předmětu zprávy.

 • Proměnnou přetáhnete do vhodné části textu zprávy.

 • Příklad: Dobrý den,  {{ customer_first_name }} {{ customer_last_name }} - proměnná. 

 • Zobrazí se vám vždy jméno a příjmení daného zákazníka. 

Úprava šablony zprávy k dobropisu
Zobrazení šablony zprávy k dobropisu pro konkrétního zákazníka
 • Takhle vytvořenou šablonu zprávy k dobropisu můžete využít při odeslání dobropisu k faktuře. 
 • Odeslání dobropisu se provádí v nastavení objednávek v části dobropisy.
Dodací listy
 • Zde můžete vytvořit šablony zpráv pro dodací listy (například po vytvoření dodacího listu můžete odeslat zprávu o vytvoření nebo odeslání dodacího listu).
 • Šablon si můžete vytvořit několik, dle vašich požadavků.
 • Klikněte na "Vytvořit šablonu zprávy".
Vytvořit šablonu zprávy k dodacímu listu
Úprava šablony zprávy k dodacímu listu
 • Předmět vyplňte tak, jako když vyplňujete předmět v klasickém e-mailu.

 • Šablonu zprávy pište pomoci proměnných (v spodní části), aby se vždy v šabloně měnily údaje dle konkrétního zákazníka.

 • Proměnné můžete zadat i do předmětu zprávy.

 • Proměnnou přetáhnete do vhodné části textu zprávy.

 • Příklad: Dobrý den,  {{ customer_first_name }} {{ customer_last_name }} - proměnná. 

 • Zobrazí se vám vždy jméno a příjmení daného zákazníka. 

Úprava šablony zprávy k dodacímu listu
Zobrazení šablony zprávy k dodacímu listu pro konkrétního zákazníka


 • Takhle vytvořenou šablonu zprávy k dodacímu listu můžete využít při odeslání dodacího listu.
 • Odeslání dodacího listu se provádí v nastavení objednávek v části dodací listy.