Manuál pro obchody Rocketoo

Dobropisy

V této sekci můžete vytvořit dobropis a přiřadit ho ke konkrétní faktuře. Dobropis snižuje původní fakturovanou cenu a můžete ho vystavit při vrácení výrobku, při zrušení dodání výrobku apod. 

  • Klikněte na vytvořit dobropis (jestli již máte vytvořený dobropis, kliknutím na něj přejdete rovnou do úprav dobropisu).
  • Přiřaďte příslušnou fakturu k dobropisu.
  • Konstantní symbol, specifický symbol a typ platby jsou nebo můžou byt nastavený automaticky z výchozího nastavení v sekci v sekci nastavení -> objednávky -> doklady.
  • Jestli chcete mít jiné nastavení než jsou ve výchozích nastaveních, můžete je pro daný dobropis manuálně změnit při jeho tvorbě. 
Vytvoření dobropisu


Úprava dobropisu
  • Po vytvoření nebo kliknutí na dobropis se dostanete do úprav.

  • Zde můžete upravovat dobropis stejným způsobem jako daňové doklady a dodací listy.

  • V položkách, které jsou v objednávce můžete přidat nebo odstranit produkty, způsob dopravy, zrušit slevu apod (můžete upravit dobropis pro danou objednávku).

  • Můžete přidat e-mailovou zprávu o vystavení dobropisu.

  • Šablonu vytvoříte v nastaveních -> e-maily -> šablony zpráv -> dobropisy 
Úprava dobropisu, e-mailová zpráva