Manuál pro obchody Rocketoo

Dodací listy

V této sekci můžete vytvořit dodací listy a přiřadit jej k objednávce, nebo upravit již vytvoření dodací list. 

  • Klikněte na vytvořit dodací list (jestli již máte vytvořený dodací list, kliknutím na něj přejdete rovnou do úprav dodacího listu).
  • Po kliknutí se vám zobrazí okno vytvoření dodacího listu.
Vytvoření dodacího listu


Úprava dodacího listu
  • Můžete upravovat dodací listy stejným způsobem jako daňové doklady a dobropisy.

  • V položkách, které jsou v objednávce můžete přidat nebo odstranit produkty a samostatní položky (můžete upravit počet položek pro danou objednávku).

  • Můžete také přidat e-mailovou zprávu o vystavení dobropisu.

  • Šablony zprav můžete upravit nebo vytvořit v nastaveních e-mailů -> šablony zprav -> dodací listy

Úprava dodacího listu, přidání e-mailové zprávy pro zákazníka o dodacím listu