Manuál pro obchody Rocketoo

Úprava detailů objednávky zákazníka (Tisk, Doklady, SMS)

Archivace, Tisk, Doklad, SMS a stav objednávky

 • V této části naleznete možnosti funkcí tlačítek v úpravě detailu zákazníka (v pravé horní části) a nastavení stavu objednávky
Archivace, Tisk, Doklad, SMS a stav objednávky


Archivace
 • Když je objednávka úplně vyřešena, můžete ji archivovat. 
 • Stiskem na tlačítko archivovat se objednávka automaticky přesune do archívu a nebude se již zobrazovat v seznamu objednávek. 
 • Váš seznam může být proto vždy přehledný a aktuální. 
 • Archivované objednávky můžete zobrazit, když v seznamu objednávek vyberete možnost zobrazit archív.
 • Když kliknete na objednávku v archívu, zobrazí se detail objednávky a můžete ji znova obnovit kliknutím na tlačítko “zrušit archivování”. Objednávka se bude znova zobrazovat v seznamu objednávek 
Zobrazení archivovaných objednávek
Zrušit archivování
Tisk
 • Klikněte na tlačítko Tisk.
 • Zde můžete objednávku poslat na tiskárnu a nebo ji vyexportovat do PDF.
Vzor objednávky na tiskárnu
Doklad
 • Klikněte na tlačítko Doklad.
 • Zobrazí se vám nabídka možností pro vytvoření daňového dokladu nebo dodacího listu (v případe že již máte vytvořený daňový doklad nebo dodací list, zobrazí se nabídka i pro kliknutí na vytvořené doklady).
 • Jestli chcete vytvořit nový doklad, zobrazí se pole pro vyplnění údajů příslušného dokladu:
  • jestli máte nastavené automatické spárování VS s objednávkou v nastaveních dokladů, nemusíte měnit VS,
  • konstantní symbol, specifický symbol a typ platby se vám nastaví automaticky, jestli jste vyplnili výchozí nastavení dokladů. Jestli chcete změnit typ platby pro tuhle objednávku a tenhle daňový doklad, klikněte do pole a změňte typ platby přímo při tvorbě konkrétní faktury,
  • klikněte na vytvořit,
  • doklad se již zobrazuje v seznamu dokladů v objednávce.
 • Jestli chcete přejít na již vytvořeny doklad, přesunete se do úprav konkrétního dokladu (daňového nebo dodacího listu). 
Zobrazení možností tlačítka Doklad
Vytvoření nového daňového dokladu
SMS
 • Zde můžete odeslat zákazníkovy SMS zprávu s informací o stavu objednávky (třeba objednávka se vyřizuje, nebo objednávka je vyřízena). 
 • Můžete si sami vytvořit různé šablony SMS správ v nastaveních GoSMS
 • Klikněte na jednu ze šablon SMS, otevře se vám okno s nabídkou. 
  • Telefonní číslo se vloží automaticky s nastavení zákazníka. 
  • Text SMS se vloží automaticky ze šablony v nastaveních GoSMS (v GoSMS nastavujete i automatické odesílání dle stavu objednávky). 
Klikněte například na objednávka se vyřizuje
Okno nabídky možností šablony SMS
Stav objednávky
 • Zde můžete změnit stav objednávky.
 • Stav volíte vždy dle vyřízení objednávky konkrétního zákazníka.
 • Když vyberte z možností stav objednávky “vyřízená” automaticky se vám pod tím přepne tlačítko na ON “označit jako zaplacenou” a zadá se přesný datum a čas (jestli nemáte nastavené automatické SMS dle stavu objednávek, můžete poslat v sekci SMS šablonu s informací o vyřízení objednávky). 
 • Jestli chcete změnit nastavení automatického označení o zaplacení, nebo si chcete upravit i další stavy objednávek, přejděte do sekce v nastaveních Stavy objednávek
Stav objednávky
Stav objednávky - vyřízená