Manuál pro obchody Rocketoo

Vytvoření objednávky

Vytvoření objednávky (manuálně)

  • Klikněte na "vytvořit objednávku".
  • Rozbalí se vám nabídka nastavení tvorby objednávky.
Klikněte na “vytvořit objednávku” rozbalí se vám nabídka nastavení
  • Číslo objednávky se vyplní automaticky, dle pořadí. 

  • Můžete vybrat zdroj, odkud přichází zákazník (tedy jestli je to například objednávka po telefonu, zvolíte po telefonu).

  • Nastavíte také příslušnou měnu a zem.

  • Klikněte na vytvořit.

  • Objeví se vám seznam objednávek, klikněte na vámi vytvořenou objednávku

Klikněte na danou objednávku a rozklikne se vám detail dané objednávky
  • Jako první musíte přidat zákazníka (v pravé části).

  • Můžete vytvořit nového zákazníka nebo přidat existujícího.

Zobrazení detailu dané objednávky


Přejděte do části vytvoření nového zákazníka.