Manuál pro obchody Rocketoo

Úprava kategorie

Vytvořenou kategorii můžete upravovat. V záložce úprav kategorie můžete upravovat Hlavní údaje, Produkty a Ostatní.

Přejděte na záložku úprav: