Manuál pro obchody Rocketoo

Hlavní údaje

  • V této sekci můžete nastavit 

    • Popis - zde zadejte popis kategorie, který se zobrazí jako hlavni popis kategorie na e-shopu

    • Krátky název kategorie - jestli ho nevyplníte, automaticky se doplní “Název kategorie” tedy “Dámské oblečení”. Když ho vyplníte, název v menu se změní.

    • SEO nastavení - klikněte na “upravit SEO” a vyplňte titulek a meta description pro lepší optimalizaci pro vyhledávače. 

Hlavní údaje
Zobrazení popisu a krátkého názvu kategorie na e-shopu