Manuál pro obchody Rocketoo

Detail produktu

Na stránce detailu produktu můžete upravovat specifika konkrétního produktu a spravujete to, co chcete, aby vaši zákazníci viděli na e-shopu. Zde jsou popsány základní charakteristiky úprav produktu, záložka Hlavní Údaje a v dalších sekcích pak naleznete popis ostatních záložek (ceny, sklad, parametry, související, pokročilé).

Obr.1 Úpravy v detailu produktu, administrace
 1. Jestli se nacházíte v detailu, neboli v úpravě produktu, zobrazuje se vám nadpis “Upravit produkt”. 

 2. Název vašeho produktu, tak jak chcete, aby se zobrazoval zákazníkům. (Obr.2)

 3. Hlavní záložky úpravy produktu (viz níže)

 4. Viditelnost a kategorie - zde můžete nastavit viditelnost daného produktu a přiřadit mu příslušnou kategorií

  • Viditelnost - Jestli svítí zelené tlačítko “ON”, viditelnost je zapnutá a váš produkt se zobrazuje na e-shopu. Dále jsi můžete nastavit zobrazení od určitého data. Například, když víte, že od 1.1.20xx budete prodávat nový produkt, můžete už teď nastavit od kdy se má zobrazovat nový produkt na vašem e-shopu. 

  • Kategorie - zde můžete vybranému produktu nastavit v jakých kategoriích se má zobrazovat. Jednu z těchto kategorií musíte nastavit jako hlavní - Výchozí kategorie. Tato výchozí kategorie slouží např. pro informaci do vyhledávačů zboží. 

  • Tagy - produkt můžete “otagovat” klíčovými slovy, které pomůžou k lepšímu vyhledání produktu.

Obr.2 Zobrazení názvu produktu na e-shopu

Hlavní záložky úpravy produktu

Hlavní údaje

Zde můžete nastavit: 

 • Krátký popis - popis, který se zobrazí ve výpisu produktu (pod názvem produktu Obr.3) a jako anotace v detailu produktu.

 • Podrobný popis - detailní popis produktu, který se zobrazuje v detailu produktu na záložce Popis. (Obr.3)

 • Obrázky produktu - zde nahráváte obrázky produktu, které můžete přesouvat a měnit tak jejich pořadí. První obrázek v pořadí bude použit jako hlavní obrázek produktu. Kliknutím na obrázek se vám zobrazí vyskakovací okno, kde můžete zadat název a popis obrázku. Zde nahrajete všechny obrázky, i pro varianty. Obrázky pro jednotlivou variantu pak přiřadíte v konkrétní variantě. 

 • SEO nastavení - kliknutím na tlačítko Upravit SEO. Zde můžete podpořit výsledky organického vyhledávaní díky vhodnému vyplnění title a meta description. Nebo upravit URL adresu produktu.

 • Doplňující informace

  • Výrobce - zde si můžete rychle a jednoduše vybrat, nebo vytvořit výrobce. Jestli chcete přidat nového výrobce, stiskněte tlačítko + a přímo do prázdného pole vepište konkrétního výrobce. Po uložení produktu se výrobce uloží do seznamu výrobců a příště ho už můžete vybrat přímo ze seznamu. 

  • Zvolte záruku - vyberete vhodnou záruku

  • Příznaky - můžete si je představit i pod pojmem “štítky”. Slouží pro upozornění vašich zákazníků například na dopravu zdarma (systémový příznak). Vy si však můžete navolit i vlastní příznaky, jako např. “Hit tohoto léta”, “Absolutní špička”. Příznaky se zobrazují nad názvem produktu (viz. Obr.4). Příznak můžete vybrat ze seznamu vytvořených příznaků, které sami můžete tvořit v sekci příznaky nebo můžete hned vytvořit příznak ke konkrétnímu produktu a ten se po uložení přidá do seznamu příznaků.

Obr.3 Krátky a podrobný popis na e-shopu
Obr. 4 Záruka, výrobce, příznaky

Další záložky naleznete zde: