Manuál pro obchody Rocketoo

Media

V sekci média můžete nahrávat na server obrázky a soubory, které chcete použít například v popisu produktů, ve stránkách nebo v blogu.

Media
  1. Nahrát - tlačítko pro nahrání souborů z vašeho disku na server. Pro výběr více souborů držte při označování souborů klávesu Shift.
  2. Přidat složku - tímto tlačítkem vyvoláte dialogové okno ve kterém zadáte název složky, kterou chcete vytvořit v aktuální složce.
  3. Refresh - tímto tlačítkem znovunačtete výpis obsahu aktuální složky.
  4. Přesunout - tímto tlačítkem vyvoláte dialogové okno ve kterém vyberete cílovou složku do které chcete přesunout označené soubory.
  5. Smazat - tímto tlačítkem vyvoláte dialogové okno ve kterém potvrdíte smazání označených souborů.
  6. Přepnutí zobrazení na řádkový výpis.
  7. Přepnutí zobrazení na malé ikony.
  8. Přepnutí zobrazení na velké ikony.

Tip: Pro výběr více souboru stikněte a držte klávesu Shift při značování souborů myší.

Přejmenování souboru / složky

Pro přejmenování souboru nebo složky klikněte na ikonku , která se zobrazí při najetí na soubor myší.