Manuál pro obchody Rocketoo

Nastavení doprav a plateb

Nastavení ceny s hmotností 

 • ceny můžete nastavit i podle hmotnosti,

 • jestli není zakliknuto “ceny dopravy a plateb závisí na hmotnosti objednávky”, nabídka úpravy hmotnosti se vám nezobrazí při nastavení způsobu dopravy a platby,

 • jestli chcete upravovat dle hmotnosti, zaklikněte danou možnost. (po zakliknutí se vám bude zobrazovat nabídka úprav dle hmotnosti při nastavení způsobu dopravy a platby)

Nastavení možnosti upravovaní cen podle hmotnosti
 • teď již můžete při způsobu dopravy ovlivnit cenu dle hmotnosti. Když kliknete na “přidat cenu”, přibyli nové možnosti “hmotnost od a do”,

 • cena dle hmotnosti se v systému počítá automaticky! Tedy zákazníkovi se objeví výslední cena už dle propočítané hmotnosti. 

Nastavení různé ceny pro různé hmotnosti (například při způsobě dopravy přes Českou poštu)
Nastavení různé ceny pro různé hmotnosti. Můžete nastavit libovolný počet cen a hmotností


Výchozí váha produktu

 • zde můžete nastavit výchozí váhu všech produktů na vašem e-shopu (slouží i pro propočet cen podle hmotnosti). Pokud máte například většinu produktů 350g nebo 400g apod., můžete si nastavit výchozí váhu na 0,5 kg. Při produktech, které mají větší váhu jako výchozí, nastavíte hmotnost v detailu produktu.

Aktivovat dopravu zdarma

Když vyberete možnost "pokud mají všechny produkty dopravu zdarma"
 • Pokud mají všechny produkty dopravu zdarma + zobrazit dopravu zdarma (zaškrtnuté)
  • jestli bude mít zákazník v košíku všechny produkty, při kterých bude příznak “doprava zdarma”, zobrazí se mu doprava zdarma

  • jestli bude mít zákazník v košíku produkty, při kterých bude doprava zdarma a jeden (nebo více) produktů, při kterém není doprava zdarma - nezobrazí se mu doprava zdarma

Zobrazení na e-shopu, když aktivujete dopravu zdarma a zvolíte “pokud mají všechny produkty dopravu zdarma” a v košíku bude 1 produkt s příznakem “doprava zdarma” a druhý produkt bez příznaku “doprava zdarma”


Když vyberete možnost "pokud má alespoň jeden produkt dopravu zdarma"
 • Pokud má alespoň jeden produkt dopravu zdarma + zobrazit dopravu zdarma (zaškrtnuté):
  • jestli bude mít zákazník v košíku aspoň jeden produkt, který má dopravu zdarma (ostatní budou bez dopravy zdarma), zobrazí se mu doprava zdarma

  • jestli bude mít zákazník v košíku 0 produktů, které mají dopravu zdarma (nemají označení, příznak “doprava zdarma”), tedy bude tam mít produkty jenom bez označení doprava zdarma, nezobrazí se mu doprava zdarma 

Když aktivujete dopravu zdarma a zvolíte “pokud má alespoň jeden produkt dopravu zdarma” a v košíku bude 1 produkt s příznakem “doprava zdarma” a druhý produkt bez příznaku “doprava zdarma”