Manuál pro obchody Rocketoo

Měna

V této sekci můžete přidat měnu, kterou chcete používat na svém e-shopu. Můžete nastavit důležitost měny výchozí pro e-shop, nebo pro vás (admin).

  • Když vytvoříte měnu (nebo když na ni kliknete) dostanete se do detailu měny.
  • V detailu měny nastavte "název měny" - zobrazuje se jen v administraci. 
  • Dále můžete nastavit kurz, zaokrouhlování a formátování. 
Nastavení kurzu, zaokrouhlování, formátování


  1. Nastavení kurzu:
    • ON - použití fixního kurzu znamená, že se daný kurz zafixuje na stálo, tedy propočet kurzu bude vždy s danou fixní částkou.
    • OFF - vypnuté použití fixního kurzu znamená, že se denně propočitává nový, aktuální kurz dle ČNB. 
  2. Nastavení zaokrouhlováni - zde si vyberete na kolik desetinných míst se má měna zaokrouhlovat a jakým způsobem.
  3. Nastavení formátování - dle nastavení desetinného místa můžete vidět formát zobrazení a nastavíte způsob oddělení desetinných míst apod.