Manuál pro obchody Rocketoo

Hlavní údaje

V této sekci můžete nastavit 

  • Popis - zde zadejte popis podkategorie, který se zobrazí jako hlavni popis podkategorie na e-shopu

  • Krátky název kategorie - jestli ho nevyplníte, automaticky se doplní “Název kategorie” tedy "Šaty”. Když ho vyplníte, název v menu se změní.

  • SEO nastavení - klikněte na “upravit SEO” a vyplňte titulek a meta description pro lepší optimalizaci pro vyhledávače. 

Hlavní údaje podkategorie


Zobrazení popisu a krátkého názvu kategorie