Manuál pro obchody Rocketoo

Produkty

Vaše produkty můžete vytvářet, upravovat a mazat v části Produkty -> Produkty. V dalších podsekci naleznete ještě popis detailů produktu a popsání jednotlivých záložek, které jsou na lište v úpravě detailů produktu. 

Lišta tlačítek

 • Přidat produkt - přidání nového produktu do vybrané kategorie.

 • Přidat kategorii - přidání nové kategorie/podkategorie 

 • Hromadní akce - pomocí tohoto tlačítka můžete vykonat hromadný úkon na více produktech, které máte zaškrtnuty. Můžete tak hromadně odstranit nebo duplikování produkty, nebo změnit viditelnost produktů.

 • Importovat - zde můžete jednoduše importovat soubory produktů na váš nový e-shop Rocketoo. 

  • Vyberte si vhodný typ souboru (třeba Heureka feed) pro nahráni produktů do administrace.

  • Nahrajte vybraný soubor. 

  • Nastavte možnosti importu.

  • Při volbě úprav cen importovaného produktu, úprav nákupní ceny a úprav doporučené ceny nastavte příslušné procento o které máji být importované ceny produktů větší (třeba 20%) nebo menší (-10% - jestli třeba máte nákupní cenu nižší o 10% jako je cena běžná). Při importu se pak automaticky nastaví vyšší nebo nižší ceny o daný procentní rozdíl. 

  • Jestli chcete sledovat počet kusů skladem, nastavte tlačítko na ON a navolte dostupnost. Tahle výchozí dostupnost se vám zobrazí u všech importovaných produktů. Počet a dostupnost pak můžete klidně upravovat na konkrétním produktu v nastavení Produktu

  • Důležitá je pakt tabulka upravení sloupců (pod nastavením skladů). Zde můžete zakliknout, jaké sloupce mají byt změněny při existujících produktech, jestli importujete nový feed (tedy neimportujete v tomhle systému prvý krát). Třeba jste naimportovali 500 produktů a chcete naimportovat nový feed kde se změnily ceny, tak zakliknete pole "ceny" a při existujících produktech se vám změní ceny. Jestli ale třeba máte již naimportovaných 500 produktů a chcete naimportovat nový feed, kde přibylo 50 produktů a potřebujete naimportovat ceny jenom u těch nových produktů, tak nezakliknete toto pole a automaticky se naimportuje těch nových 50 s novými cenami a zbylých 500 zůstane nezměněných. Stejně to platí u všech políček. 

 • Exportovat - export produktů z e-shopu.

 • Okénko Hledat - slouží pro jednoduché a rychlé vyhledávání vašich produktů.

Lišta výběru kategorie

Pod lištou tlačítek je lišta pro filtrování seznamu produktů podle vybrané kategorie. Kliknutím na černou šipku za názvem produkty se vám zobrazí rozbalovací menu s výpisem kategorii. Kliknutím na danou kategorii vyfiltrujete seznam produktů jen na produkty, které do kategorie patří. 

Lišta výběru kategorie

S výběrem kategorie se změní i funkce tlačítek Přidat produkt a Přidat kategorii. Nově vytvořené produkty se budou automaticky vytvářet do vybrané kategorie. Nově vytvořené kategorie se budou automaticky vytvářet jako podkategorie do vybrané kategorie.

V liště výběru kategorie můžete dále kliknou na černou šipku a filtrovat produkty z podkategorie. 

Pro návrat do nadřazené kategorie stačí kliknout na název dané kategorie.

Lišta filtrace 

Seznam produktů můžeme filtrovat pomocí tří filtrů: viditelnost, výrobce a příznak. Můžete si zde například jednoduše vyfiltrovat všechny produkty konkrétního výrobce.

Filtrace produktů v administraci
Filtry:
 • Viditelné - filtruje produkty podle viditelnosti. 

  •  - můžete vidět všechny produkty

  •  - můžete vidět jen viditelné (pro e-shop) produkty 

  •  - můžete vidět jen neviditelné (pro e-shop) produkty

 • Výrobce - filtruje produkty podle výrobce/výrobců.

 • Příznak - filtruje produkty podle příznaků (anchor na to, co je příznak). Například podle toho, u kterých produktů jste si navolili dopravu zdarma. 

Seznam produktů 

Co všechnu můžu nastavit pro zobrazování seznamu produktů

Seznam produktů

Když kliknete na ikonu, na kterou ukazuje červená šipka, tak se vám zobrazí tabulka, ve které si sami můžete navolit, jaké sloupce se mají zobrazovat v seznamu produktů, tedy v červeném rámečku. Vyzkoušejte si nějaké přidat, nebo odebrat a sami uvidíte, co nejvíce potřebujete.

 • Obrázek - zobrazení obrázku produktu 

 • Název - zobrazuje se název produktu

 • Kategorie - zobrazuji se kategorie do kterých je daný produkt přiřazen 

 • Varianty - zobrazuje se počet variant, které má produkt nastaven. Můžete mít například produkt “Ovesné vločky” a budete mít varianty jablkové, skořicové a oříškové. V tomto případě se vám bude zobrazovat, že má produkt 3 varianty.

 • Výrobce - zobrazuje se výrobce, který je nastavený u daného produktu 

 • Váha - zobrazuje se nastavená váha daného produktu 

 • Cena - zobrazuje se cena s DPH

 • Viditelnost - zobrazuje se, jestli je produkt viditelný na vašem e-shopu

 • URL - zobrazí se vám odkaz na URL, kdy se jednoduše a rychle prokliknete na e-shop do detailu produktu a můžete tak vidět, jak se produkt zobrazuje 

Přidání nového produktu

 1. Na stránce Produkty klikněte na tlačítko Přidat produkt.

 2. V nově otevřeném okně zadejte Název produktu a vyberte kategorii do které má být produkt zařazen.

 3. Potvrďte kliknutím na tlačítko Vytvořit.

Upravení vytvořeného produktu

 1. Na stránce Produkty klikněte v seznamu produktů na produkt, který chcete upravit.

 2. Upravte potřebné detaily produktu. 

 3. Změny potvrďte tlačítkem Uložit nebo Uložit a zavřít.

Duplikování produktu

Když vytvoříte nový produkt, tak jej možná budete chtít vytvořit znovu jen s jinými parametry. Pro ušetření času můžete jakýkoliv produkt zduplikovat a vytvořit tak jeho kopii, kterou pak můžete upravit.

 1. Na stránce Produkty zaškrtněte produkty, které chcete zduplikovat.

 2. Klikněte na tlačítko Hromadná akce.

 3. V rozbalovacím menu zvolte možnost Duplikovat.

Smazání produktu

Můžete odstranit jen jeden produkt nebo současně odstranit více produktů pomocí hromadné akce. Když produkt vymažete, jeho odstranění je trvalé. Smazané produkty nelze obnovit.

 1. Na stránce Produkty klikněte v seznamu produktů na produkt, který chcete smazat.

 2. V dolním pravém rohu stránky kliknete na tlačítko popelnice  .

 3. V dialogovém okně potvrďte smazání produktu.