Manuál pro obchody Rocketoo

Šablona

V této sekci máte přístup ke zdrojovému kódu šablony vašeho e-shopu. Změny v této části doporučujeme dělat pouze zkušeným uživatelům.

Pokud máte nastavenu některou z výchozích nebo koupených šablon, tak vaše změny budou při aktualizaci šablony přepsány. Před úpravami takovéto šablony je nejprve nutné vytvořit její kopii a tu nastavit pro zobrazování na e-shopu.