Manuál pro obchody Rocketoo

Zákazníci

V této sekci se nachází seznam všech zákazníků, které jste vytvořili manuálně nebo kteří se registrovali přes e-shop. 

 • Zde můžete také vytvořit a přidat nového zákazníka. 
 • Po kliknutí na konkrétního zákazníka v seznamu se dostanete do detailů zákazníka a po kliknutí na upravit zákazníka se dostanete do úprav účtu zákazníka. 
 • V seznamu můžete také nastavit povinnost zákazníků k registraci.
 • Jestli máte například vlastní databázi zákazníků, můžete ji zde pomoci tlačítka “importovat” jednoduše nahrát.

Seznam zákazníků
Úprava konkrétního zákazníka ze seznamu

Přidat nového zákazníka

 • Můžete vytvořit nového zákazníka stiskem na tlačítko přidat nového zákazníka.

 • Vyplníte informace a klikněte na vytvořit. 

 • Po vytvoření se přesunete do úprav zákazníka (do úprav se dostanete i kliknutím na libovolného zákazníka v celém seznamu).

Vyplnění informací při přidání nového zákazníka

Upravit zákazníka 

 • Po vytvoření nového zákazníka se přesunete do jeho úprav. 
 • V úpravě zákazníka můžete nastavit informace o: Účtě, Fakturační adresy a Doručovací adresy
Účet
 • Zde můžete zákazníkovi nastavit jeho účet.

 • Můžete zapnou odběr newsletteru (jestli souhlasí) a vyplníte mu heslo.

 • Po uložení přijde zákazníkovi na mail heslo, pod kterým se může přihlásit na e-shop.

 • Po přihlášení si zákazník může sám změnit heslo ve svém účtu na e-shopu.

 • V pravé části lze přiřadit zákazníkovi obrázek.

Účet zákazníka
Fakturační adresa
 • V záložce úprav zákazníka přejdete na fakturační adresy.

 • Klikněte na vytvořit fakturační adresu.

 • Vyplňte všechny potřebné údaje a klikněte na vytvořit.

 • “předvolená adresa” - slouží pro výchozí nastavení při objednávce. Kdyby měl zákazník 5 adres a na 1 zvolíte že je předvolená, bude se zadávat při objednávce.
Vytvoření fakturační adresy pro nového zákazníka
Vytvoření fakturační adresy pro nového zákazníka - vyplnění údajů
Doručovací adresa
 • Doručovací adresu vytvoříte stejným způsobem jako fakturační. 
 • Adresu vytvořte, jestli je odlišná od fakturační.